top of page

Hypnosis Tools Free Webinar

Public·35 members
Aiden Murphy
Aiden Murphy

Otchet O Provedenii Vystavki3.Otchet po monitoringu predostavleniya konsul'tatsionnoj pomoshchi sel'skohozyajstvennym tovaropro-izvoditelyam i sel'skomu naseleniyu v Rossijskoj Federatsii v 2016 godu [Report on the monitoring of the provision of consulting assistance to agricultural producers and the rural population in the Russian Federation in 2016]. [Elektronniy resurs]. Available at: -consult.ru/otchety-ob-okazanii-konsultatsionnoy-pomoshchi-selskokhozyay stven-nym-tovaroproizvoditelyam-i-selskomu-naseleniyu-v-rossiyskoy-federatsii.
otchet o provedenii vystavki13.Khabirov G. A., Sitdikova G. Z. Otsenka effektivnosti ispol'zovaniya proizvodstvennykh resursov v sel'skokhozyaystvennykh organizatsiyakh [Evaluation of the effectiveness of the use of production resources in agricultural organizations], V sbornike: Perspektivy innovatsionnogo razvitiya APK Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii v ramkakh XXIVMezhdunarodnoy spetsializirovannoy vystavki Agrokompleks-2014 [Prospects for the innovative development of the agro-industrial complex Materials of the International Scientific and Practical Conference in the framework of the XXIV International Specialized Exhibition Agrocomplex-2014], 2014, pp. 234-239.


16.Otchet ob organizatsii i provedenii seminara-soveshchaniya po razvitiyu sel'skohozyajstvennogo konsul'tirovaniya i sozdaniyu federal'noj seti obmena znaniyami i tekhnologiyami v sel'skom hozyaj stve [Report on the organization and holding of a seminar-meeting on the development of agricultural consultancy and the creation of a federal network for the exchange of knowledge and technologies in agriculture]. [Elektronniy resurs]. Available at: _fedseti.pdf. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page